[CKCS – Vi Sinh] – Bài 1: Tại sao ngày càng nhiều người chơi cá cảnh nuôi vi sinh trong hồ của họ?

Câu trả lời bạn thường hay bắt gặp nhất đó chính là ít phải thay nước, một công việc cực kỳ tốn thời gian và công sức của không ít dân chơi cá cảnh, tép cảnh, đặc biệt là đối với những bạn nào nhà nuôi nhiều. Tuy nhiên, công dụng của vi sinh không…