[CKCS – Vi Sinh] – Bài 4: Hướng dẫn tạo hệ thống lọc vi sinh cho bể cá cảnh, hồ thủy sinh (Phần 2)

CKCS – Trong phần 1, chúng ta đã có một cái nhìn khái quát về vai trò của lọc vi sinh, cũng như một số phương pháp khởi động hệ thống lọc khi nuôi cá cảnh, tép cảnh, rùa, ốc, v.v. Phần 2 này sẽ đi vào chi tiết các bước trong quá trình khởi…