tri-nam-ca-betta-ParaKill-2

tri-nam-ca-betta-ParaKill-4

Cá betta Rồng Đỏ trước và sau khi dùng thuốc ParaKill

tri-nam-ca-betta-ParaKill-1

ckcs-ParaKill-tri-nam-bong-gon-nam-thuy-mi-tren-ca-guppy

trai-ca-mario-1

trai-ca-mario-3

trai-ca-mario-2

Kết quả trị nấm Velvet bằng ParaKill
Go to Top